Nieuws!

Site in Balen verworven

Begin 2019 verklaarde de rechtbank van koophandel in Turnhout de metaal- constructiebedrijven, nv Baeck & Jansen en de nv Baeck Industries failliet. Aan de curatoren die werden aangesteld werd opgedragen een nieuwe bestemming voor de site te vinden. Jeni Real Estate is dan ook fier dat zijn finaal in de biedprocedure eigenaar zijn geworden van dit bijna 8 ha grote bedrijfsterrein. Het terrein ligt in KMO-zone en is gelegen nabij het kanaal wat de mogelijkheid biedt om er watergebonden activiteiten te ontwikkelen.  

De plannen voor de herontwikkeling van de site liggen momenteel op tafel. Jeni Real Estate heeft de intentie dit bedrijventerrein op korte termijn duurzaam te herontwikkelen en nieuwe Kempische lokale werkgelegenheid in Balen te creëren. 
Jeni Real Estate ontwikkelt en herontwikkelt op een duurzame wijze bedrijfsmatig en residentieel vastgoed. Dankzij onze meerwaarde gedreven expertise en persoonlijke aanpak creëren en realiseren we op maat van onze klanten ruimte om te ondernemen en ruimte om te leven.

Voor vragen omtrent dit bericht, kan u zich steeds wenden tot Kristof Van den Brande – algemeen directeur projectontwikkeling Jeni Real Estate – kristof@jeni.be

Benieuwd aan welke projecten je zal meewerken?